Επισκευές Αξονικών Συστημάτων Πλοίων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της “TTA” Therianos Technical Assistance Ltd, με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία στις επισκευές αξονικών συστημάτων πλοίων εγγυάται άριστα αποτελέσματα πάντα εντός χρονοδιαγράμματος.

Οι υπηρεσίες που πραγματοποιεί η εταιρεία “TTA” Therianos Technical Assistance Ltd είναι:

 • Τεχνική υποστήριξη
 • Επίβλεψη επισκευών αξονικών συστημάτων πλοίων
 • Αρμώσεις – εξαρμώσεις ελίκων – αξόνων όλων των τύπων
 • Επισκευές ελίκων μεταβλητού βήματος
 • Υδραυλικά κομπλέρ
 • Αντικατάσταση όλων των τύπων κουζινέτων χοάνης
 • Επισκευές στεγανωτικών χοάνης
 • Ευθυγράμμιση και κεντράρισμα στεγανωτικών χοάνης
 • Επιθεώρηση και εφαρμογή κουζινέτων ενδιάμεσου άξονα
 • Επιθεώρηση και εφαρμογή κουζινέτων αξονικού συστήματος
 • Επισκευές Bow και Stern Thruster
 • Επισκευές όλων των τύπων μηχανισμών πηδαλίων
 • Αντικατάσταση μπουσών πηδαλίων
 • Water Jet